Case Study: How Nexlab used Hasura to digitize Daikin Vietnam’s AC servicing business unit

Daikin Vietnam worked with Nexlab on a project to modernize their legacy technology stack. Nexlab chose Hasura for this initiative, and the end result was a project delivered ahead of schedule and at a 50% lower cost than planned.

July 8, 2021

Covid-19 Và Chuyển Đổi Số Tại Việt Nam

Những năm gần đây, chuyển đổi số là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp, nhằm thoát khỏi sự thụt lùi so với các đối thủ cùng ngành. Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, hậu quả nó mang tới giúp doanh nghiệp nhanh chóng hiểu rằng, đây không còn là sự lựa chọn hay xu hướng, mà là giải pháp để cứu doanh nghiệp khỏi khó khăn trước mắt và cả đường dài. Chần chừ, thờ ơ, đứng ngoài cuộc cách mạng kinh tế trong bối cảnh đại dịch này sẽ khiến thất bại tới rất gần.

Van Tran

July 2, 2021

Tự Hào Đồng Hành Cùng Daikin Vietnam

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát khắp thế giới, gây không ít khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Daikin vẫn vững bước trên thị trường điện lạnh tại Việt Nam, duy trì doanh số ước tính 12.000 tỷ đồng. Chuyển đổi số tại Daikin Việt Nam đóng góp một vai trò rất quan trọng cho thành công này. Từ 2019, Nexlab Technology vinh dự được Daikin Việt Nam tin tưởng và lựa chọn là đơn vị đồng hành cùng Daikin trên con đường số hóa hệ sinh thái.

Van Tran

June 8, 2021

A Boom In Information Technology Industry In Vietnam

With the technology industry's substantial growth, we can confidently state that now Vietnam can be considered as an IT nation of Southeast Asia. Information Technology (IT) Industry In Vietnam has grown rapidly, or we can say, has been booming.

Van Tran

January 19, 2021

Digital Transformation Challenges

Digital transformation in this digital era becomes harder and harder as many issues arise in doing so. Regardless of the business size you have, you will most likely face these common challenges

Van Tran

December 5, 2020

Why Us?

How your business keeps up with changing technology trends is the answer Nexlab can provide. Nexlab is capable of delivering leading-edge technologies in less time yet within budget

Sunny Tran

November 11, 2020

Nexlab Agifall Process

Using the Agifall process, we can prepare for unfriendly variables and harness the intuition toward successful products. Combination of Waterfall and Agile processes with a more intuitive approach

Toan Nguyen

November 6, 2020

Nexlab Work Culture

In Nexlab, we have employee-friendly policies and practical guidelines. The first priority that comes up to our mind when we set up rules and regulations is to benefit the employees

Thi Huynh

November 6, 2020